• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: มากถึง 70% โบนัสเงินฝาก
  • ระยะเวลาการแข่งขัน: รายวัน
  • รางวัล: เงินรางวัล $300