• Thời gian cuộc thi: Hằng ngày
  • Giải thưởng: Quỹ giải thưởng $ 300
  • Thời gian khuyến mãi: Vô hạn
  • Khuyến mại: Tiền thưởng lên đến 70%