• Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: 70% -e çenli bonus goýumy
  • Bäsleşik döwri: Her gün
  • Baýraklar: Baýrak gaznasy 300 $